• หมวด : clinicalnews
  ความเสี่ยงที่มาพร้อมกับ “Monovision-lasik
 • หมวด : clinicalnews
  คิดให้ดีก่อนทำ monovision
 • หมวด : clinicalnews
  มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพทัศนมาตร (AOA-2021)
 • หมวด : clinicalnews
  คิดให้ดีก่อนบอกลาแว่นไปหาเลสิก !
 • หมวด : clinicalnews
  ตรวจวัดสายตาฟรี เป็นไปได้แค่ไหน
 • หมวด : clinicalnews
  The Optical Treatment of Accommodative Esophoria in Child with progressive additional lens.    
 • หมวด : clinicalnews
  เลนส์ลดเพ่งเหมาะกับใคร มีอะไรที่ต้องพิจารณา
 • หมวด : clinicalnews
  Loft optometry ใช้อะไรวัดสายตา ?
 • หมวด : clinicalnews
  ค่าแว่นผิดใช้ได้หรือไม่
 • หมวด : clinicalnews
  “อย่าชัดเกินไป...เดี๋ยวปวดหัว” คำกล่าวนี้เป็นจริงหรือไม่ ?
 • หมวด : clinicalnews
  แว่นดีคืออะไร ? ตอน สายตาดีก่อกำเนิดแว่นดี
 • หมวด : clinicalnews
  เรื่อง ทัศนมาตรศาสตร์ในสายตาโลก
 • หมวด : clinicalnews
  compound hyperopic astigmatism w/ normal binocular vision
 • หมวด : clinicalnews
  นิยามใหม่แห่งทัศนมาตรศาสตร์กับการกำหนดอนาคตของวิชาชีพ
 • หมวด : clinicalnews
  แว่นใส่ไม่ได้ ! ระหว่าง Dealer vs Product  ใครที่ต้องรับผิดชอบ
 • หมวด : clinicalnews
  บทความวิจัย "การควบคุมการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร"
 • หมวด : clinicalnews
  (อ)วิชชา ศาสตร์แห่งการจัดค่าสายตา
 • หมวด : clinicalnews
  "ตลาดชัด" ตลาดนัดความชัดแห่งประเทศไทย
 • หมวด : clinicalnews
  งานวิจัย ผลกระทบของ Digital Devices ต่อดวงตาและระบบการมองเห็น
 • หมวด : clinicalnews
  Optometry 4.0 : ความภูมิใจในวิชาชีพทัศนมาตร (Optometry Proud)
 • หมวด : clinicalnews
  LASIK ดีไหม ?
 • หมวด : clinicalnews
  30 ปี เครื่องวัดสายตาคอมพิวเตอร์ - ปัจจุบันไปไกลได้แค่ไหน ???
 • หมวด : clinicalnews
  ศาสตร์และศิลป์ในการจ่ายเลนส์ พอดีที่ตรงไหน
 • หมวด : clinicalnews
  "อย่าจ่ายให้ชัดเกิดไป เดี๋ยวปวดหัว" เรื่องจริงหรือเรื่องหลอก
 • หมวด : clinicalnews
  Optometry 4.0 ( ตอนที่ 4 ) คุณค่าของการดำรงอยู่ในวิชาชีพทัศนมาตร
 • หมวด : clinicalnews
  การเปลี่ยนแปลงของค่าสายตาในแต่ละช่วงอายุ (ตอนที่2 : วัยผู้ใหญ่ตอนต้น-ผู้ใหญ่ตอนปลาย)
 • หมวด : clinicalnews
  Retinoscope อาวุธและทักษะการใช้อาวุธประจำกายที่ทัศนมาตรจำเป็นต้องมี
 • หมวด : clinicalnews
  การเปลี่ยนแปลงของค่าสายตาในแต่ละช่วงอายุ (ตอน 1)
 • หมวด : clinicalnews
  "การตรวจสายตา" ไม่ได้มีเพียงแค่หาความชัดอย่างที่เข้าใจ (ผิดๆ)
 • หมวด : clinicalnews
  Clinical news  ตอน คนที่เป็นตาเหล่ซ่อนเร้นมีอาการอย่างไร (ตอน 1 )
 • หมวด : clinicalnews
  6 ปีทัศนมาตรศาสตร์ เรียนอะไรบ้าง
 • หมวด : clinicalnews
  Optometry 4.0 ทัศน(มาตร)ศิลป์ ศิลป์แห่งการอยู่อย่างพอเพียง อย่างยั่งยืน (ตอน3)
 • หมวด : clinicalnews
  Optometry Lecture ตอนที่ 1 : ปฐมบทแห่งการตรวจสายตาตามหลักทัศนมาตร
 • หมวด : clinicalnews
  ห้องตรวจ 6 เมตร จำเป็นแค่ไหน
 • หมวด : clinicalnews
  "ดวงตา" กับระบบป้องกันภัยที่ดีที่สุดในร่างกาย
 • หมวด : clinicalnews
  Optometry 4.0 : ทัศนมาตรจะเดินอย่างไรให้งาม ในยุค 4.0  (ตอน 1)
 • หมวด : clinicalnews
  ตาเหล่ซ่อนเร้นกับการจัดการ ตอนที่1 
 • หมวด : clinicalnews
  Over Refraction Retinoscopy : ทางที่ดีที่สุดในการ Recheck ค่าสายตาว่าถูกต้องหรือไม่
 • หมวด : clinicalnews
  อันตราย ! ! ! ที่เกิดจากการใช้แว่นที่ค่าสายตาผิด
 • หมวด : clinicalnews
  ทำไมเบาหวาน...ชอบขึ้นตา
 • หมวด : clinicalnews
  FOLDDARQ สิ่งที่ต้องถามเมื่อคนไข้มาด้วยอาการปวดหัว
 • หมวด : clinicalnews
  "ปัญหากล้ามเนื้อตา ทำให้เรียนรู้ช้า"
 • หมวด : clinicalnews
  AC/A Ratio : สะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเลนส์แก้วตากับกล้ามเนื้อตา
 • หมวด : clinicalnews
  PRIME TIME กับเทพชัย ตอน ความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการตัดแว่น
 • หมวด : clinicalnews
  สายตาสั้นเทียม ปัญหาที่มากับเทคโนโลยี
 • หมวด : clinicalnews
  "สายตาคน....เปลี่ยนได้บ่อยแค่ไหน"
 • หมวด : clinicalnews
  ตาขี้เกียจ...รู้ให้เร็ว แก้ให้ไว รักษาได้ !