Case report

Protective mechanism of the eye

ดวงตาเป็นอวัยวะเดียวของร่างกายที่ expose กับสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีผิวหนังคอยคุ้มกัน แต่เรากลับไม่ค่อยเห็นว่าดวงตาเกิดเจ็บป่วยได้ง่ายนัก เนื่องจากว่าดวงตานั้นมีระบบคุ้มกันอันตรายของตัวเอง ซึ่งได้แก่ คุ้มกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ เชื้อโรค หรือแม้แ

Read more...